Et av Norges største loppemarked avholdes i Larvik

31.august – 1.september


Innlevering av lopper

Vi har fått låne lager i de gamle lokalene til Nanset skole.
Det blir mottak av lopper der på

Onsdager kl 18:00 – 19:00.

Inngang fra bakgården (Meldalsvei).

NB, vi tar ikke i mot leksikon, møbler og hvitevarer.

Veldig viktig at man ikke setter igjen ting her, men har kontakt med våre folk som tar imot lopper.
Vi tar imot det meste som du tror noen vil kjøpe, men ikke leksikon, møbler og hvitevarer.