Historie

 

Korpset ble stiftet 10. september 1926, da som Østre Halsen Guttekorps. Initiativet til å danne et korps ble fremmet av skolestyrer Claus Berg 28. juni 1926 ved at han anmodet om et møte i skoletilsynet hvor han ønsket å drøfte dannelse av et guttekorps. Skoletilsynet besto av fru Marthea Nielsen, Hagbert Hansen, Erling Eriksen og Sigurd Bjørnum. Forslaget ble mottatt med begeistring, og man ble enig om å jobbe videre med saken.

17. august ble et nytt møte avholdt hvor Hangry Lerkelund også var innkalt og drøftelsen fortsatte med stor interesse og begeistring. Den 10. september ble det holdt konstituerende møte, og det første styret bestod av Aksel Evensen, Magnus Andersen Borg, Karl Grøtting, Hangry Lerkelund, Olav Hole og Klaus Berg samt skolestyret.

Bjørnum ble korpsets første formann, lover ble gitt, de 30 første guttene ble tatt ut fra skolen og Lerkelund ble deres dirigent. Korpset var et faktum. Styrets første oppgave var å skaffe tilveie instumenter og pga. dårlig økonomi ble det foretatt innsamling rundt i distriktet og noe ble kjøpt.

De første 20 årene hadde korpset ingen fast støtte, kun bidrag fra bank og komunne, hvilket var grunnlaget for at medlemmene selv betalte kontingent på 25 øre pr. uke.Når guttene kunne opptre for publikum, ble økonomien merkbart bedre da det var vanlig med utlodding. Det første spilleoppdraget var en juletrefest på Losjen. Korpset har gjennom årene hatt en god del passive medlemmer som med sin kontingent har gitt et betydelig bidrag til korpskassen. Den første kommunale støtten fikk korpset i 1937, pålydende kr. 25,- pr. år.

I 1971 kom jentene med i korpset og navnet ble da endret til det vi kjenner i dag; Østre Halsen Skolekorps
Det samme året ble juniorkorpset startet som et selvstendig korps
Styre